laatste update 22/01/2014

RIZIV tarieven

mandaten

UCBA

De UCBA (Uitvoerende Comité van de beroepsverenigingen van de Audiciens) vertegenwoordigd 4 leden van elke Belgische beroepsvereniging van Audiciens...

Read More

AEA

De A.E.A. (Europese Associatie van Audiciens) heeft als doel het beroep in gans Europa gelijk te stellen...

Read More

BIAP

...gevormd door afgevaardigden van maatschappijen, nationale of regionale comités en vertegenwoordigers van internationale beroepsgroeperingen...

Read More

DEGC

groepeert alle paramedische beroepen. Men tracht hier twistpunten of conflicten op te lossen voor ze naar hogere instanties worden doorgestuurd...

Read More

Raad van agreatie

herroept, op het niveau van het RIZIV, de adviezen door de wet bepaald. De toewijzingen hebben betrekking op de technische vaardigheden, professionele fouten (rond publiciteit, facturatie) en verschillende wetsartikelen...

Read More

Conventie Commissie

...groepeert bij het RIZIV audiciens die ons beroep moeten verdedigen en dit vooral in verband met het budget dat ons toegekend is....

Read More